Verordening nadeelcompensatie centrumontwikkeling Zevenbergen

Geldend van 14-03-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening nadeelcompensatie centrumontwikkeling Zevenbergen
Citeertitel Verordening nadeelcompensatie centrumontwikkeling Zevenbergen gemeente Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2018 Nieuwe regeling

01-03-2018

gmb-2018-52303

Onbekend.