Regeling vervallen per 01-04-2023

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Ede

Geldend van 28-02-2023 t/m 31-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Ede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Ede
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Ede
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2023 01-04-2023 art. 40

09-02-2023

gmb-2023-73303

350499
12-12-2018 28-02-2023 artikel 2

29-11-2018

gmb-2018-264142

104816
17-03-2018 12-12-2018 nieuwe regeling

22-02-2018

gmb-2018-49060

84312