Regeling vervallen per 06-12-2019

Algemene plaatselijke verordening Soest

Geldend van 18-04-2018 t/m 05-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Soest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Soest
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Soest (APV Soest)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Algemene plaatselijke verordening Soest
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2018 06-12-2019 Nieuwe regeling

08-02-2018

gmb-2018-45653

RV 18-03