Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013
Citeertitel Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-35989 exb-2022-35990 exb-2022-35991

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Vallei%20en%20Veluwe/CVDR311298/CVDR311298_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 artikel 3.2.41, bijlage 1

21-06-2022

wsb-2022-7378

Onbekend.
01-05-2021 01-07-2022 paragraaf 3.2.51 artikel 1, paragraaf 3.2.54 artikel 1, bijlage 1, 3

26-04-2021

wsb-2021-5366

Onbekend.
14-05-2019 01-05-2021 bijlage 1

29-04-2019

wsb-2019-5354

Onbekend.
01-01-2018 14-05-2019 nieuwe regeling

27-11-2017

wsb-2018-1804

Onbekend.