Regeling vervallen per 26-04-2018

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 13 februari 2018 , PZH-2018-637078080 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2018, maatregel 3 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2018)

Geldend van 28-02-2018 t/m 25-04-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 13 februari 2018 , PZH-2018-637078080 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2018, maatregel 3 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2018)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2018
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de regeling is bepaald dat zij vervalt op 31 december 2024. Maar na afloop van de openstellingsperiode kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Daarom is de uitwerkingtredingsdatum gezet op 26 april 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2018 26-04-2018 Nieuwe regeling

13-02-2018

prb-2018-1539

Onbekend.