Regeling vervallen per 01-05-2024

Verordening Starterslening gemeente Staphorst 2017

Geldend van 27-02-2018 t/m 30-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Staphorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Starterslening gemeente Staphorst 2017
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Staphorst 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2018 01-05-2024 Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2018-40216

17-12332