Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023
  2. Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijzigingen

19-12-2023

prb-2023-15275

20230001761
07-07-2023 03-07-2023 01-01-2024 wijziging artikel 1, toevoeging artikel 7a

04-07-2023

prb-2023-7685

2023000928
22-02-2018 01-11-2017 07-07-2023 Aanpassing titel & grondslag

30-01-2018

prb-2018-1448

2018000211
15-02-2018 01-11-2017 22-02-2018 Nieuwe regeling

30-01-2018

prb-2018-1278

2018000211