Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal geheten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen)

Geldend van 02-08-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beuningen, Druten, Berg en Dal geheten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen (Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. wet Provinciewet
  3. wet Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van de regeling is niet compleet. Deze versie betreft een rectificatie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2019 01-01-2019 artikel 1, 4, 9, 11, 14, 36, toelichting

06-11-2018

stcrt-2019-43864

2018-012347
01-01-2019 02-08-2019 Artikel 1, 4, 9, 11, 14 en 36 en de toelichting

06-11-2018

stcrt-2018-71469

2018-012347
31-03-2016 01-01-2019 nieuwe regeling

16-12-2015

stcrt-2018-7626

Onbekend.