Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

Geldend van 10-03-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. wet Provinciewet
  3. wet Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze versie betreft een rectificatie.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2020 01-01-2019 artikel 1, 4, 7, 9, 14, toelichting

06-11-2018

stcrt-2020-14059

Onbekend.
01-01-2019 10-03-2020 Artikel 1, 4, 7, 9 en 14 en de toelichting

06-11-2018

stcrt-2018-71472

2018-012347
03-07-2018 01-01-2018 01-01-2019 1, 11, 12, 15, 30, 33, 34 en 38

14-03-2018

stcrt-2018-37575

2018-000489
05-10-2016 03-07-2018 nieuwe regeling

20-09-2016

stcrt-2018-7612

2015-013950