Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018)

Geldend van 20-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018)
Citeertitel Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2023 aanhef, artikel 1, 10

16-05-2023

prb-2023-5689

2037522/2037624
08-12-2022 20-05-2023 artikel 15

22-11-2022

prb-2022-14356

1927843/1927931
30-12-2021 08-12-2022 artikel 8, 11

21-12-2021

prb-2021-12988

1747300/1747598
29-12-2020 30-12-2021 artikel 7, 9, 15

01-12-2020

prb-2020-9149

1520168/1520858
27-02-2018 29-12-2020 nieuwe regeling

16-01-2018

prb-2018-1121

PB NH 2018-11