Openstellingsbesluit Hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg

Geldend van 25-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit Hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg
Citeertitel Openstellingsbesluit Hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/CVDR609187/CVDR609187_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2020 Art. 1 en art. 11

17-11-2020

prb-2020-8702

PB 086-2020
20-12-2019 25-11-2020 Artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11

10-12-2019

prb-2019-8196

PB 76-2019
05-02-2018 20-12-2019 Nieuwe regeling

30-01-2018

prb-2018-921

PB no. 7-2018