ERFGOEDVERORDENING ZOETERMEER 2010

Geldend van 15-06-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling ERFGOEDVERORDENING ZOETERMEER 2010
Citeertitel Erfgoedverordening Zoetermeer 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp economie, volkshuisvesting en milieu
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenwet 1988, art. 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Monumentenverordening Zoetermeer, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 februari 2001, nr. 000751 en nadien gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2012 wijziging

23-04-2012

Postiljon 01-06-2012

2011-000393