Regeling vervallen per 01-01-2024

ERFGOEDVERORDENING ZOETERMEER 2010

Geldend van 15-06-2012 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling ERFGOEDVERORDENING ZOETERMEER 2010
Citeertitel Erfgoedverordening Zoetermeer 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp economie, volkshuisvesting en milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenwet 1988, art. 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Monumentenverordening Zoetermeer, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 februari 2001, nr. 000751 en nadien gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2012 01-01-2024 wijziging

23-04-2012

Postiljon 01-06-2012

2011-000393