Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Lochem

Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Lochem
Citeertitel Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Lochem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

boek 5 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2018 nieuwe regeling

23-01-2018

gmb-2018-18368

2018-104090