Beleidsregel “Veiligheid bij evenementen”.

Geldend van 19-01-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel “Veiligheid bij evenementen”.
Citeertitel -
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2018-2990

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2018 01-01-2018 Beleidsregel veiligheid bij evenementen

14-11-2017

gmb-2018-11239

186056