Herziene Splitsingsbeleid Gemeente Bergen

Geldend van 18-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (NH)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Herziene Splitsingsbeleid Gemeente Bergen
Citeertitel Splitsingsbeleid Gemeente Bergen 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2018 Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2018-10797

Onbekend.