Regeling vervallen per 31-12-2018

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2018

Geldend van 16-01-2018 t/m 30-12-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2018
Citeertitel Verordening Reclamebelasting 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Reclamebelasting 2018
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2018 01-01-2018 31-12-2018 Regulier

13-12-2017

gmb-2018-9407

Onbekend.