Regeling vervallen per 01-07-2023

Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten

Geldend van 20-01-2018 t/m 30-06-2023

Intitulé

Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van 22 september 2017 inzake vaststellen wijziging op het Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht (besluitnummer SO/1875492) vastgesteld op 27 juni 2017, inclusief ongewijzigde bijlage A "Mengvormparkeren en vergunninghoudersparkeren" en wijziging op het besluit Uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten (besluitnummer SO/1114973), vastgesteld op 3 december 2013;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende

Gebiedsgebonden uitvoeringsregels met betrekking tot het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen bij nieuwbouwprojecten

Afdeling I Algemeen

A. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht;

 • 2.

  vergunning: een parkeervergunning zijnde ofwel een bewonersvergunning ofwel een zakelijke vergunning;

 • 3.

  bewonersvergunning: een vergunning, afgegeven op kenteken, bestemd voor bewoners uit de gebieden waar vergunninghoudersplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

 • 4.

  zakelijke vergunning: een vergunning, afgegeven op naam, bestemd voor bedrijven uit de gebieden waar vergunninghoudersplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

 • 5.

  parkeergelegenheid op eigen terrein (poet): parkeerplaats(en) op eigen terrein of in een garage waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur of ingebruikgeving of parkeerplaats(en) welke de aanvrager kan huren of kopen in een garage of op een open perceel grond waarvan in de bouwvergunning, een huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgesteld dat deze is bedoeld als parkeergelegenheid voor het adres van de aanvrager of parkeerplaats(en) opgenomen in het door het college vastgestelde poet-overzicht;

 • 6.

  wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een parkeervergunning;

 • 7.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 • 8.

  Nieuwbouw Bestemmingsplan Achterhakkers: het gebied omvattend de adressen Hoge Bakstraat 1 t/m 37 (oneven huisnummers), Twintighuizen 2 t/m 46 (even huisnummers) en Achterhakkers 100 t/m 124 (even en oneven huisnummers);

 • 9.

  Nieuwbouw Bestemmingsplan Grote Kerksbuurt: het gebied omvattend de adressen Sint Jacobsplein 1 t/m 23, 25 t/m 30, 33, 35 t/m 51 en 60 t/m 80 (even en oneven huisnummers, inclusief alle toevoegingen);

 • 10.

  Nieuwbouw Bestemmingsplan Merwestein Noord: het gebied omvattend de adressen Dijkstraat 1 t/m 20 en 25 t/m 48 (even en oneven huisnummers), Groenedijk 1 t/m 47 (oneven huisnummers), Noordendijk 127 t/m 151A (oneven huisnummers), Godfried Schalckensingel 14, 16, 22 t/m 38 (even huisnummers), 42, 46 en 48, Steltenpad 2, 6, 10, 16, 23, 27 en 33, De Vereniging 2, 3, 6, 8 t/m13 (even en oneven huisnummers), 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 36, 38, 39 en 42 en Chris J. Walsonstraat 35 t/m 47 (oneven huisnummers), 53 t/m 71 (oneven huisnummers);

 • 11.

  Nieuwbouw Bestemmingsplan Riedijkshaven: het gebied omvattend de adressen Noordendijk 2 en 4, Noorderhoofd 2 t/m 124 (even huisnummers), Noordersteeg 3 en 2 t/m 10 (even huisnummers), Noorderstraat 1 t/m 81 (oneven huisnummers), Molen "Het Fortuin" 3 t/m 13 (oneven huisnummers) en Schuttevaerkade 1 t/m 191 (oneven huisnummers);

 • 12.

  Nieuwbouw Noordendijk 35 t/m 87 en 91 t/m 121: het gebied omvattend de adressen Noordendijk 35 t/m 85 (oneven huisnummers) en 91 t/m 123 (oneven huisnummers);

 • 13.

  Nieuwbouw Statenplein: het gebied omvattend de adressen Kolfstraat 1 t/m 23 (oneven huisnummers), Statengang 5 t/m 22 (even en oneven huisnummers) en 22, Statenplaats 1 t/m 33 (even en oneven huisnummers inclusief toevoegingen), Statenplein 63 t/m 129 (even en oneven huisnummers inclusief toevoegingen), Tolbrugstraat Landzijde 2 t/m 14 (even huisnummers) en Voorstraat 256, 256a, 256b, 258, 258a, 258b en 260;

 • 14.

  Nieuwbouw Sluisweg/Spuiboulevard: het gebied omvattend de adressen Spuiboulevard 392 t/m 440 (even huisnummers);

 • 15.

  Nieuwbouw Draai/Wilgenbos: het gebied omvattend de adressen Draai 7 t/m 11 (oneven huisnummers), 22 t/m 55 (even en oneven huisnummers) en 57 t/m 119 (oneven huisnummers) en Wilgenbos 2 t/m 20 (even huisnummers);

 • 16.

  Nieuwbouw Kuipershaven (De Domeinen): het gebied omvattend de adressen Kuipershaven 169 t/m 177, 179 t/m 182, 184 t/m 193, 195 (even en oneven huisnummers);

 • 17.

  Nieuwbouw hoek Spuiweg/Spuiboulevard: het gebied omvattend de adressen Spuiweg 2 t/m 14 (even huisnummers) en Spuiboulevard 222a t/m 272 (even huisnummers);

 • 18.

  Nieuwbouw Elfhuizen/Spuiboulevard: het gebied omvattend de adressen Elfhuizen 6 t/m 34 (even huisnummers) en Spuiboulevard 307 t/m 325 (oneven huisnummers);

 • 19.

  Nieuwbouw Voorstraat 352: het gebied omvattend de adressen Voorstraat 352 (inclusief toevoegingen);

 • 20.

  Nieuwbouw Schippersplaats: het gebied omvattend de adressen Wijngaardstraat 32 t/m 52 (even huisnummers), Heer Heymansuystraat 39 t/m 53 (oneven huisnummers), Vrankenstraat 37 t/m 57 (oneven huisnummers) en Marienbornstraat 48 t/m 62 (even huisnummers);

 • 21.

  Nieuwbouw Tolbrugstraat: het gebied omvattend de adressen Vriesestraat 16 (inclusief toevoegingen) en Tolbrugstraat 13 t/m 23 (oneven huisnummers, inclusief toevoegingen);

 • 22.

  Nieuwbouw Voorstraat 244: het gebied omvattend de adressen Voorstraat 240, 240 a t/m k, 242, 242 a t/m k, 244, 244 a t/m k en 246 a t/m k;

 • 23.

  Nieuwbouw Zwaanhof: het gebied omvattend de adressen Vrieseweg 8, 10, 12, 14 en 18 en Kromhout 186 t/m 240 (even huisnummers);

 • 24.

  Nieuwbouw Hoge Nieuwstraat 119 / Binnen Walevest 98: het gebied omvattend het perceel, kadastraal bekend als gemeente Dordrecht F1063, gelegen tussen Hoge Nieuwstraat en Binnen Walevest (inclusief toevoegingen);

 • 25.

  Nieuwbouw Achterom: het gebied omvattend de adressen Achterom 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 en 44 (even nummers);

 • 26.

  Nieuwbouw Sint Suraplein: het gebied omvattend de adressen Schuitenmakerstraat 3 en Houttuinen 18, 20, 22 en 24;

 • 27.

  Nieuwbouw Houttuinen 28-30: het gebied omvattend de adressen Houttuinen 28 en 30;

 • 28.

  Nieuwbouw Christiaan de Wetstraat 11-21: het gebied omvattend de adressen Christiaan de Westraat 11, 13, 15, 17, 19 en 21 (oneven nummers);

 • 29.

  Nieuwbouw Kromhout 151-161: het gebied omvattend de adressen Kromhout 151, 153, 155, 157, 159, 161 (oneven nummers);

 • 30.

  Nieuwbouw Nieuwstraat 60-62: het gebied omvattend de adressen Nieuwstraat 60 en 62;

 • 31.

  Nieuwbouw Bomkade: het gebied, omvattend de adressen Korte Kalkhaven 7, 7a, 8 en Binnen Kalkhaven 2;

 • 32.

  Nieuwbouw/herontwikkeling woning-winkelcomplex Spuiboulevard - Johan de Wittstraat (paradium 3 de fase): de na oplevering van dit complex daarvan deel uitmakende 62 woningen, waarvan de adressen zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende bijlage "Project Paradium 3de Fase Spuiboulevard-Johan de Wittstraat, overzicht adressen woning huisnummering d.d. 22 mei 2012";

 • 33.

  Nieuwbouw Van der Kooghplaats: het gebied omvattend het adres Van der Kooghplaats 1;

 • 34.

  Nieuwbouw Vriesestraat 38, 40 en 42: het gebied omvattend de adressen Vriesestraat 38, 40 en 42.

Afdeling II Uitvoeringsregels bij nieuwbouwprojecten

B. Uitvoeringsregels Grote Kerksbuurt

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Bestemmingsplan Grote Kerksbuurt.

 • 2.

  Aanvragen voor meer dan één vergunning per adres worden op de wachtlijst geplaatst.

 • 3.

  Alle aanvragen voor vergunningen door bewoners en bedrijven die beschikken over parkeergelegenheid op eigen erf of in de parkeerkelder worden op de wachtlijst geplaatst, mits op dat adres meerdere auto's staan geregistreerd. Te allen tijde moet de registratie van meerdere auto's per adres kunnen worden aangetoond.

C. Uitvoeringsregels Merwestein Noord

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Bestemmingsplan Merwestein Noord.

 • 2.

  Per adres wordt aan bewoners en bedrijven die beschikken over een parkeergelegenheid ter grootte van één auto op eigen erf en/of in eigen bebouwing één vergunning verstrekt, mits op dat adres meerdere auto's staan geregistreerd. Te allen tijde moet de registratie van meerdere auto's per adres kunnen worden aangetoond.

 • 3.

  Bewoners en bedrijven, die beschikken over parkeergelegenheid ter grootte van meerdere auto's op eigen terrein en/of in eigen bebouwing komen niet voor een vergunning in aanmerking.

D. Uitvoeringsregels Riedijkshaven

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Bestemmingsplan Riedijkshaven.

 • 2.

  Bewoners komen niet in aanmerking voor een bewonersvergunning.

 • 3.

  Bedrijven komen niet in aanmerking voor een zakelijke vergunning.

E. Uitvoeringsregels Noordendijk 35 t/m 87 en 91 t/m 121

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Noordendijk 35 t/m 87 en 91 t/m 121.

 • 2.

  Bewoners en bedrijven die op eigen erf of in de parkeerkelder moeten parkeren komen voor de eerste auto van elk adres niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

 • 3.

  Bewoners en bedrijven die op eigen erf of in de parkeerkelder moeten parkeren komen voor de tweede auto van elk adres in aanmerking voor een parkeervergunning, mits zij op eigen erf slechts één auto kunnen parkeren en de registratie van twee auto's op dat adres kunnen aantonen.

 • 4.

  Bewoners en bedrijven die op eigen erf of in de parkeerkelder moeten parkeren komen voor de derde en volgende auto van elk adres niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

F. Uitvoeringsregels Statenplein

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Statenplein.

 • 2.

  Alle bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

G. Uitvoeringsregels Sluisweg/Spuiboulevard

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Sluisweg/ Spuiboulevard.

 • 2.

  Bewoners komen niet in aanmerking voor een bewonersvergunning.

 • 3.

  Bedrijven komen in aanmerking voor een zakelijke vergunning.

H. Uitvoeringsregels Draai/Wilgenbos

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Draai/ Wilgenbos.

 • 2.

  Bewoners komen niet in aanmerking voor een bewonersvergunning.

 • 3.

  Bedrijven komen in aanmerking voor een zakelijke vergunning.

I. Uitvoeringsregels Kuipershaven "De Domeinen"

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Kuipershaven (De Domeinen).

 • 2.

  Bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

 • 3.

  Het onder 2. bepaalde vervalt, uitsluitend en alleen indien de voor de bewoners en bedrijven gecreëerde parkeervoorziening op het voor dit project aangewezen terrein wordt opgeheven en voor het parkeren van de bewoners en de bedrijven een beroep moet worden gedaan op de openbare weg.

J. Uitvoeringsregels Achterhakkers

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Bestemmingsplan Achterhakkers.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven van de panden gelegen aan de westzijde van de Hoge Bakstraat komen per adres in aanmerking voor één bewonersvergunning of één zakelijke vergunning.

 • 3.

  De bewoners en bedrijven van de panden gelegen aan de zuidzijde van de Twintighuizen komen per adres in aanmerking voor één bewonersvergunning of één zakelijke vergunning.

 • 4.

  De bewoners en bedrijven van het appartementencomplex gelegen op de hoek Achterhakkers/Twintighuizen, die beschikken over parkeergelegenheid op eigen erf, komen per adres in aanmerking voor één bewonersvergunning of één zakelijke vergunning, mits op dat adres meer dan een auto staat geregistreerd. Te allen tijde moet de registratie van meer dan een auto per adres kunnen worden aangetoond.

K. Uitvoeringsregels Spuiweg/Spuiboulevard

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw hoek Spuiweg/ Spuiboulevard.

 • 2.

  Bewoners komen niet in aanmerking voor een bewonersvergunning.

 • 3.

  Bedrijven komen in aanmerking voor een zakelijke vergunning.

L. Uitvoeringsregels Elfhuizen/Spuiboulevard

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Elfhuizen/ Spuiboulevard.

 • 2.

  Bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

M. Uitvoeringsregels Voorstraat 352

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Voorstraat 352.

 • 2.

  Bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

N. Uitvoeringsregels Schippersplaats

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Schippersplaats.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

O. Uitvoeringsregels Tolbrugstraat

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Tolbrugstraat.

 • 2.

  Bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

P. Uitvoeringsregels Voorstraat 244

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Voorstraat 244.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Q. Uitvoeringsregels Zwaanhof

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Zwaanhof.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

R. Uitvoeringsregels Hoge Nieuwstraat 119/Binnen Walevest 98

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Hoge Nieuwstraat 119/Binnen Walevest 98.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven van de Hoge Nieuwstraat 119 komen in aanmerking voor maximaal 1 parkeervergunning per adres.

 • 3.

  De bewoners en bedrijven van de Binnen Walevest 98 komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

S. Uitvoeringsregels Achterom

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Achterom.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

T. Uitvoeringsregels Sint-Suraplein

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Sint-Suraplein.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

U. Uitvoeringsregels Houttuinen 28-30

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Houttuinen 28-30.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

V. Uitvoeringsregels Christiaan de Wetstraat 11-21

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Christiaan de Wetstraat 11-21.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

W. Uitvoeringsregels Kromhout 151-161

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Kromhout 151-161.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

X. Uitvoeringsregels Nieuwstraat 60-62

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Nieuwstraat 60-62.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Y. Uitvoeringsregels Bomkade

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Korte Kalkhaven 7, 7a, 8 en Binnen Kalkhaven 2.

 • 2.

  Aan de bewoners en bedrijven binnen het Nieuwbouwproject Korte Kalkhaven Binnen Kalkhaven wordt voor de 4 nieuwbouwwoningen maximaal één parkeervergunning per woning verstrekt.

Z. Uitvoeringsregels Spuiboulevard

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op de woningen deel uitmakende van de Nieuwbouw/herontwikkeling Spuiboulevard-Johan de Wittstraat (Paradium 3de fase), zoals in artikel 1 onder af. van deze uitvoeringsregels is omschreven.

 • 2.

  Bewoners van de onder 1 bedoelde woningen komen in aanmerking voor één parkeerabonnement per woning tegen het vigerende tarief van een parkeervergunning.

AA. Uitvoeringsregels Van der Kooghplaats

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Van der Kooghplaats 1.

 • 2.

  De bewoners van Nieuwbouw Van der Kooghplaats komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

AB. Uitvoeringsregels Vriesestraat

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw van een appartementencomplex boven een bestaand winkelpand. Het betreft hier de adressen Vriesestraat 38, 40 en 42.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Afdeling III Slotbepalingen

AC. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 10 oktober 2017.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van dit besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vervalt het besluit "Uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten, vastgesteld bij collegebesluit van 3 december 2013.

 • 3.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als "Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.W. Kolff