Ondermandaat beschermd wonen Noord-Veluwe

Geldend van 15-01-2018 t/m heden

Intitulé

Ondermandaat beschermd wonen Noord-Veluwe

De directeur publieke gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland,

gelet op:

 • het Ondermandaatbesluit Beschermd Wonen maatschappelijke ondersteuning GGD Noord- en Oost Gelderland van het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk d.d. 19 december 2017, waarin aan het bestuur van de GGD Noord- en Oost Gelderland mandaat wordt verleend om binnen de beleidskaders van de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten namens het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten en onder hun verantwoordelijkheid besluiten te nemen ter uitvoering van de wettelijke taken Beschermd Wonen Wmo.

 • het besluit d.d. 15 december 2017 van het Dagelijks Bestuur om ondermandaat te verlenen aan de directeur publieke gezondheid voor de onder a. genoemde besluiten en handelingen, en ter zake van dit ondermandaat in te stemmen het met verlenen van ondermandaat;

overwegende, dat het in het belang van een vlotte afdoening van de onder a. genoemde besluiten en handelingen is om ondermandaat aan de verantwoordelijke manager te verlenen;

BESLUIT:

 • I.

  ondermandaat te verlenen aan de manager die verantwoordelijk is voor het team Maatschappelijke zorg, voor onder a. genoemde besluiten en handelingen;

 • II.

  het besluit tot ondermandaat beschermd wonen Noord-Veluwe van 23 februari 2015 in te trekken;

 • III.

  dit besluit met terugwerkende kracht te laten in gaan op 1 januari 2018.

Ondertekening

Warnsveld, 9 januari 2018,

D.W. ten Brinke,

directeur publieke gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland