Regeling vervallen per 22-03-2021

Algemene Subsidieverordening Gemeente Soest 2017

Geldend van 22-02-2018 t/m 21-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Soest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Subsidieverordening Gemeente Soest 2017
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Gemeente Soest 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Algemene Subsidieverordening Gemeente Soest 2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2018 22-03-2021 Nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2018-6802

1883241