Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Geldend van 04-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (NH)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren
Citeertitel Parkeerverordening 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2018 Nieuwe regeling

14-12-2017

gmb-2018-1854

Onbekend.