Regeling vervallen per 16-03-2021

Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2017

Geldend van 30-12-2017 t/m 15-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Albrandswaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2017
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2017 16-03-2021 Nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-234734

1284330