Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpen aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gemeenschappelijke regeling Technisch bureau in de Krimpenerwaard.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 nieuwe regeling

19-12-2017

stcrt-2017-75751

Onbekend.