Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de vaststelling van kabels en leidingen Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Zoetermeer (AVOI Zoetermeer)

Geldend van 29-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de vaststelling van kabels en leidingen Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Zoetermeer (AVOI Zoetermeer)
Citeertitel Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Zoetermeer (AVOI Zoetermeer)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Telecommunicatieverordening 2008 gemeente Zoetermeer. Deze regeling vervangt de Leidingenverordening gemeente Zoetermeer.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017 nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-233715

2017-004973/2016-008082