Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening jeugdhulp gemeente Roerdalen 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Roerdalen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening jeugdhulp gemeente Roerdalen 2018
Citeertitel Verordening jeugdhulp gemeente Roerdalen 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening jeugdhulp gemeente Roerdalen 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2020 nieuwe regeling

14-12-2017

gmb-2017-233321

Z17-000225