Regeling vervallen per 03-02-2024

Integriteitsbeleid en Gedragscode voor bestuurders en ambtenaren

Geldend van 28-03-2001 t/m 02-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Haaksbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Integriteitsbeleid en Gedragscode voor bestuurders en ambtenaren
Citeertitel Integriteitsbeleid en gedragscode voor bestuurders en ambtenaren
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. CAR/UWO
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2001 03-02-2024 nieuwe regeling

28-03-2001

Geen

Onbekend