Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2018

Geldend van 22-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2018
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel VA van de Wet op de kansspelen
  2. amvb Speelautomatenbesluit 2000
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017 nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2017-232257

Onbekend.