Regeling vervallen per 01-01-2019

19e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2002

Geldend van 28-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Kapelle
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 19e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2002
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017 01-01-2019 wijziging

19-12-2017

gmb-2017-230283

2017/93a