Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 gemeente Horst aan de Maas

Geldend van 29-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 gemeente Horst aan de Maas
Citeertitel Legesverordening 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017 01-01-2019 nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-229312

2017.126.A