Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2018 (Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2018)

Geldend van 29-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zutphen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2018 (Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2018)
Citeertitel Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2017.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017 01-01-2019 Nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-228894

112722