Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening rioolaanleggeld

Geldend van 28-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Epe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening rioolaanleggeld
Citeertitel Verordening rioolaanleggeld 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017 01-01-2019 Nieuwe regeling

09-11-2017

gmb-2017-228822

2017-15425