Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening onroerende-zaakbelastingen

Geldend van 28-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Epe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening onroerende-zaakbelastingen
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Gemeentewet
  2. artikel 220a van de Gemeentewet
  3. artikel 220b van de Gemeentewet
  4. artikel 220c van de Gemeentewet
  5. artikel 220d van de Gemeentewet
  6. artikel 220e van de Gemeentewet
  7. artikel 220f van de Gemeentewet
  8. artikel 220h van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017 01-01-2019 Nieuwe regeling

09-11-2017

gmb-2017-228716

2017-15425