Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Kampen

Geldend van 28-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Kampen
Citeertitel Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Kampen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017 nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-228710

17ADV303