Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Hellendoorn 2017

Geldend van 22-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Hellendoorn 2017
Citeertitel Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Hellendoorn 2017
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Hellendoorn 2017
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151d van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017 nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-227951

17INT06613