Regeling vervallen per 31-12-2018

Verordening Kwijtschelding 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 30-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Verordening Kwijtschelding 2018
Citeertitel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 1 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 31-12-2018 nieuwe regeling

11-12-2017

bgr-2017-734

Onbekend.