Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening leerlingenvervoer gemeente Súdwest-Fryslân 2017

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Súdwest-Fryslân
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leerlingenvervoer gemeente Súdwest-Fryslân 2017
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer gemeente Súdwest-Fryslân
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp leerlingenvervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels behorende bij de Verordening leerlingenvervoer gemeente Súdwest-Fryslân 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-01-2023 wijziging criteria toekenning vervoersvoorziening

05-10-2017

gmb-2017-226262

https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/document/5705912/1/Raadsvoorstel_Verordening_Leerlingenvervoer_gemeente_S%C3%BAdwest-Frysl%C3%A2n_2017