Regeling vervallen per 01-01-2019

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2018

Geldend van 21-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Katwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2018
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Belastingverordeningen 2018 Gemeente Katwijk
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2017 01-01-2019 Nieuwe regeling

02-11-2017

gmb-2017-226236

1033281