Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hardenberg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  3. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
  6. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  7. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijzigingen art. 4.1 en art. 4.5 treden in werking op 31 december 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 art. 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:14, 2:21, 2:23, 2:29, 2:60, 3:7, 3:9, 4:1, 4:5, 4:5b, 4:6, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:25, 5:28, 5:30, 5:32, 5:34

12-12-2023

gmb-2023-537282

402934
15-12-2022 01-01-2024 aanhef, art. 2:34b, lid 3, 2:34g, 2:47a, 2:60, lid 1, 5:12, lid 1, 6:1

06-12-2022

gmb-2022-547047

408011
06-01-2022 15-12-2022 art. 2:24, 2:34a, 2:48, 2:48a, 2:73a, 2:74a, 2:79, 3:7, 6:1, 6:2, toelichting

21-12-2021

gmb-2022-247

253462
01-01-2021 06-01-2022 art. 1:1, 1:6, 2:10, 2:11, 2:24, 2:25, 2:25a, 2:26, 2:27, 2:29, 2:31a, 2:44a, 2:48a, 2:50b, 2:57, 2:67, 2:80, 3:7, 3:9, 5:2, 5:3, 5:6, 5:7, 5:8, 5:13, 5:14, 5:15, 5:17, 5:18, 5:22, 5:32, 5:36, 6:1, toelichting

15-12-2020

gmb-2020-336355

115372
01-10-2019 01-01-2021 art. 1:1, 1:2, 1:6, 1:7, 1:8, 2:10, 2:24, 2:25, 2:27, 2:31, 2:32, 2:33, 2:34b, 4:1, 4:2, 4:3, 4:5, 4:5b, 4:5c, 4:5d, 4:5e, 4:5f, 4:6, 5:14, 5:15, 5:17, 5:18, 5:20, 5:22, 5:23, 5:31b, 5:32, 5:33, 6:1, 6:7, toelichting

10-09-2019

gmb-2019-228952

9606
11-04-2018 01-10-2019 art. 2:25, 6:1, Toelichting art. 2:25, 6:1

03-04-2018

gmb-2018-70076

2192154
01-01-2018 11-04-2018 nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2017-222200

2134110