Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O

Geldend van 19-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hattem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
Citeertitel -
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2017-60535

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2017 Instelling gemeenschappelijke regelingen

21-07-2016

stcrt-2017-72870

Onbekend.