Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening van de raad van de gemeente Lochem houdende regels over de heffing en de invordering van leges (Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018)

Geldend van 21-12-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Lochem houdende regels over de heffing en de invordering van leges (Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018)
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2017 01-01-2019 Nieuwe regeling

20-11-2017

gmb-2017-221426

Onbekend.