Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2018

Geldend van 04-06-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Elburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2018
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Wmo, zorg
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 2.1.4, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.1.4, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. artikel 2.1.4, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 5. artikel 2.1.4, zevende lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 8. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 9. artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 10. artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 11. artikel 3.8, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 12. artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging art. 12 lid 5, 10, 11 en 12, art. 14 lid 2.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2021 01-06-2021 wijziging

12-04-2021

gmb-2021-172044

Onbekend.
31-12-2019 04-06-2021 Gewijzigde regeling

16-12-2019

gmb-2019-307556

Onbekend.
01-01-2019 31-12-2019 wijziging regeling

17-12-2018

gmb-2018-274826

Onbekend.
01-01-2018 01-01-2019 nieuwe regeling

27-11-2017

gmb-2017-218502

Onbekend.