Regeling vervallen per 01-01-2020

Ziekteverzuimprotocol: spelregels bij ziekte gemeente Gooise Meren 2016

Geldend van 11-12-2017 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Ziekteverzuimprotocol: spelregels bij ziekte gemeente Gooise Meren 2016
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Ziekteverzuimprotocol: spelregels bij ziekte gemeente Gooise Meren 2016
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2017 01-01-2016 01-01-2020 Nieuwe regeling

01-01-2016

gmb-2017-217971

Onbekend.