Regeling vervallen per 01-01-2024

Financiële Verordening gemeente Ommen 2017

Geldend van 14-12-2017 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Ommen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële Verordening gemeente Ommen 2017
Citeertitel Financiële verordening 2017 gemeente Ommen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2017 01-01-2017 01-01-2024 nieuwe regeling

30-11-2017

gmb-2017-216257

2152210