Regeling vervallen per 31-12-2023

Openstellingsbesluit Samenwerking in het kader van het EIP 2017 Veenkoloniën

Geldend van 15-06-2018 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit Samenwerking in het kader van het EIP 2017 Veenkoloniën
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp Subsidies
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/379352/CVDR379352_10.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2018 31-12-2023 wijziging regeling

05-06-2018

prb-2018-4388

2018001428
08-12-2017 15-06-2018 nieuwe regeling

28-11-2017

prb-2017-5657

2017003330