Voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne alsmede de incidentele asverstrooiing 1999

Geldend van 05-01-1999 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westvoorne
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne alsmede de incidentele asverstrooiing 1999
Citeertitel Plaatsen van gedenktekenens, andere voorwerpen en van (sier)urnen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Plaatsen van gedenktekenens, andere voorwerpen en van (sier)urnen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-1999 Onbekend

05-01-1999

Westvoornse Courant

Onbekend