Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Geldend van 08-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Citeertitel Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Reglement van Orde dagelijks bestuur VNOG
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 52 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2017 nieuw reglement

30-11-2017

bgr-2017-680

Onbekend.