Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent landinrichtingskosten Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant.

Geldend van 05-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent landinrichtingskosten Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant.
Citeertitel Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-57585

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 91 van de Wet inrichting landelijk gebied
  2. artikel 220 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2017 nieuwe regeling

17-11-2017

prb-2017-5561

58/17 B