Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  3. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
  6. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  7. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 1:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:21, 2:28, 2:39, 2:60, 2:71, 3:7, 4:6, 4:15, 4:16, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:33

19-09-2023

gmb-2023-417072

2022/1610919
31-12-2023 01-01-2024 artikel 4:1, 4:5, 5:34, 5:49a

19-09-2023

gmb-2023-413085

2022/1610919
08-07-2023 31-12-2023 artikel 2:28, 2:34a, 2:34b

20-06-2023

gmb-2023-297500

Onbekend.
20-06-2023 08-07-2023 artikel 2:28, 2:34a, 2:34b

06-06-2023

gmb-2023-266525

2023/584295
15-04-2023 20-06-2023 artikel 5:45, 5:49a

21-03-2023

gmb-2023-163761

Onbekend.
04-04-2023 15-04-2023 artikel 5:38, 5:43, 5:45, 5:46

21-03-2023

gmb-2023-140613

Onbekend.
11-10-2022 04-04-2023 artikel 1:3, artikel 1:6, artikel 2:1, artikel 2:1a, artikel 2:10, artikel 2:24, artikel 2:26, artikel 2:30, 2:33a, 2:34a, 2:48, artikel 2:49a, artikel 2:50a, artikel 2:78, artikel 2:79, artikel 3:7, artikel 4:3, artikel 4:6, artikel 4:9b, artikel 4:17, artikel 5:17, artikel 5:22, artikel 5:34, artikel 5:49, artikel 5:51b, artikel 6:2

27-09-2022

gmb-2022-447783

Onbekend.
15-07-2021 11-10-2022 hoofdstuk 5, afdeling 11, artikel 2:50a, 5:52

22-06-2021

gmb-2021-225783

Onbekend.
19-12-2020 15-07-2021 artikel 2:15, 2:49b, 2:51, 2:57, 2:58, 2:60, 2:67, 2:73, 2:73A, 4:9a, 5:12

15-12-2020

gmb-2020-341056

Onbekend.
01-12-2020 19-12-2020 afdeling 10, artikel 5:38, 5:39, 5:45a, 5:45b, 5:50, 5:51a

17-11-2020

gmb-2020-314682

2020/744210
03-07-2020 01-12-2020 artikel 2:33a, 2:49a

30-06-2020

gmb-2020-169532

Onbekend.
13-02-2020 03-07-2020 Artt. 2:26 en 2:50a

28-01-2020

gmb-2020-37237

2019/653493
07-05-2019 13-02-2020 Wijziging artt. 1:9, 1:10, 2:10, 5:14, 5:17, 5:22, 5:23

23-04-2019

gmb-2019-109648

2019/76230
29-12-2018 07-05-2019 Wijziging artt. 2:25, 4:2 en 4:3

18-12-2018

gmb-2018-282526

2018/787623
09-12-2017 29-12-2018 nieuwe regeling

21-11-2017

gmb-2017-211950

2017/09/000557