Regeling vervallen per 01-06-2018

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-05-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Alphen aan den Rijn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 01-06-2018 Nieuwe gemeenschappelijke regeling

14-11-2017

stcrt-2017-69168

Onbekend.