Regeling vervallen per 25-02-2022

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Geldend van 01-01-2018 t/m 24-02-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Horst aan de Maas
Citeertitel Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Horst aan de Maas
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 8, derde lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Horst aan de Maas, vastgesteld door de gemeenteraad van Horst aan de Maas op 18 oktober 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 25-02-2022 nieuwe regeling

21-11-2017

gmb-2017-208653

Onbekend.