Regeling vervallen per 25-02-2022

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Geldend van 01-01-2018 t/m 24-02-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Horst aan de Maas
Citeertitel Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Horst aan de Maas
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8a, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet
  3. artikel 10b, vijfde lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Horst aan de Maas, vastgesteld door de gemeenteraad van Horst aan de Maas op 16 december 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 25-02-2022 nieuwe regeling

21-11-2017

gmb-2017-208646

Onbekend.